Înapoi
Acasă
Biblia

Dorință după Dumnezeu


Domnul meu drag, Tu știi că nu tânjesc după nimic mai mult decât după Tine, după sfințire, după unirea cu voia Ta. Tu mi-ai dat aceste dorințe, și numai Tu îmi poți da lucrul dorit. Sufletul meu tânjește după comuniunea cu Tine, după mortificarea stricăciunii lăuntrice, în special a mândriei spirituale. Cât de prețios este să am o simțire tandră și o înțelegere clară a misterului evlaviei, a adevăratei sfințenii! Ce binecuvântare este să fiu ca Tine, atât cât îi este cu putință unei făpturi să fie ca și Creatorul ei! Doamne, fă-mă să fiu mai asemenea Ție; mărește-mi sufletul să poată cuprinde plinătatea sfințeniei Tale; fă-mă să trăiesc mai mult pentru Tine. Ajută-mă să fiu mai puțin mulțumit cu exercițiile mele spirituale, iar atunci când mă simt împăcat după comuniunile dulci, învață-mă că este mult prea puțin ceea ce cunosc și fac. Domnul meu binecuvântat, lasă-mă să urc lângă Tine, să Te iubesc, să Te doresc, să insist, să lupt cu Tine, să tânjesc după eliberarea din trupul păcatului, pentru că inima mea rătăcește și e lipsită de viață, iar sufletul meu jelește la gândul că ar putea vreodată să-L piardă din vedere pe Preaiubitul lui. Învăluiește-mă în dragostea divină și fă-mă să Te doresc încontinuu, întotdeauna smerit și supus voii Tale, cu ochii îndreptați spre Tine, ca să fiu mai pregătit pentru fapte și suferință.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului