Înapoi  Acasă   Deschideți Biblia

Dorinţă după Dumnezeu


Domnul meu drag, Tu ştii că nu tânjesc după nimic mai mult decât după Tine, după sfinţire, după unirea cu voia Ta. Tu mi-ai dat aceste dorinţe, şi numai Tu îmi poţi da lucrul dorit. Sufletul meu tânjeşte după comuniunea cu Tine, după mortificarea stricăciunii lăuntrice, în special a mândriei spirituale. Cât de preţios este să am o simţire tandră şi o înţelegere clară a misterului evlaviei, a adevăratei sfinţenii! Ce binecuvântare este să fiu ca Tine, atât cât îi este cu putinţă unei făpturi să fie ca şi Creatorul ei! Doamne, fă-mă să fiu mai asemenea Ţie; măreşte-mi sufletul să poată cuprinde plinătatea sfinţeniei Tale; fă-mă să trăiesc mai mult pentru Tine. Ajută-mă să fiu mai puţin mulţumit cu exerciţiile mele spirituale, iar atunci când mă simt împăcat după comuniunile dulci, învaţă-mă că este mult prea puţin ceea ce cunosc şi fac. Domnul meu binecuvântat, lasă-mă să urc lângă Tine, să Te iubesc, să Te doresc, să insist, să lupt cu Tine, să tânjesc după eliberarea din trupul păcatului, pentru că inima mea rătăceşte şi e lipsită de viaţă, iar sufletul meu jeleşte la gândul că ar putea vreodată să-L piardă din vedere pe Preaiubitul lui. Învăluieşte-mă în dragostea divină şi fă-mă să Te doresc încontinuu, întotdeauna smerit şi supus voii Tale, cu ochii îndreptaţi spre Tine, ca să fiu mai pregătit pentru fapte şi suferinţă.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creştinului