Înapoi
Acasă
Biblia

Întâlnirea cu Dumnezeu


Dumnezeule mare, în mulțime și în taină, în sanctuar și acasă, fă ca viața mea să fie cufundată în rugăciune, umplută cu duhul harului și cererii, fiecare rugăciune să fie parfumată cu tămâia sângelui ispășitor. Ajută-mă, apără-mă, până când voi trece de pe tărâmul rugăciunii în cel al laudei neîntrerupte. Obligat de nevoile mele, invitat de promisiunile Tale, chemat de Duhul Tău, intru în prezența Ta, închinându-mă cu o teamă sfântă, copleșit de maiestatea, măreția și gloria Ta, însă încurajat de dragostea Ta.
Sunt în totalitate sărac și vinovat, nu am nimic al meu cu care să Te răsplătesc, însă vin cu Isus înaintea Ta în brațele credinței, bizuindu-mă pe neprihănirea Lui ca să compenseze nelegiuirile mele, bucuros că El va apleca balanța în favoarea mea și va satisface dreptatea Ta. Te binecuvântez pentru că păcatul mare atrage harul mare, iar, deși cel mai mic păcat merită o pedeapsă infinită pentru că a fost făcut împotriva unui Dumnezeu infinit, totuși, există îndurare pentru mine, pentru că acolo unde vina e cea mai îngrozitoare, îndurarea Ta în Hristos este cea mai liberă și mai adâncă. Binecuvântează-mă descoperindu-mi mai mult din meritele Sale mântuitoare, făcând ca bunătatea Ta să treacă pe dinaintea mea, rostind cuvinte de pace inimii mele chinuite de remușcări; întărește-mă să insist înaintea Ta până când Hristos va domni suprem în mine în fiecare gând, cuvânt și faptă, într-o credință care curăță inima, biruie lumea, lucrează în dragoste, mă leagă mai tare de Tine și rămâne pentru totdeauna lipită de cruce.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului