Înapoi
Acasă
Biblia

Deschidere


Doamne al nemuririi, înaintea căruia îngerii se închină și arhanghelii își acoperă fețele, ajută-mă să te slujesc cu reverență și teamă sfântă. Tu, cel ce ești Duh și ceri ca adevărul să locuiască înăuntrul meu, ajută-mă să mă închin Ție în duh și în adevăr. Cel ce ești neprihănit, nu mă lăsa să adăpostesc păcatul în inima mea, să fac pe plac temperamentului lumesc sau să-mi caut plăcerea în lucrurile pieritoare.
Mă grăbesc spre clipa când toate lucrările și averile lumești mi se vor părea o deșertăciune, când îmi va fi indiferent dacă am fost bogat sau sărac, am avut succes sau am fost dezamăgit, am fost admirat sau am fost disprețuit. Va fi clipa veșnică în care mi-am plâns păcatul, am flămânzit și însetat după neprihănire, L-am iubit pe Domnul Isus cu sinceritate, mi-am găsit lauda în crucea Lui. Fie ca aceste lucruri să fie principala mea preocupare! Creează în mine acele principii și dispoziții care să facă din slujirea Ta o libertate desăvârșită.
Alungă din mintea mea toată frica păcătoasă și rușinea, astfel încât cu hotărâre și curaj să Îl pot mărturisi pe Răscumpărătorul înaintea oamenilor, să merg înainte purtând ocara Lui, să fiu plin de zel în cunoștința Lui, să fiu umplut cu înțelepciunea Lui, să umblu cu grijă, să-I cer sfatul în toate lucrurile, să caut în Scriptură poruncile Lui, să îmi păstrez mintea în pacea Lui, știind că nimic nu vine peste mine fără permisiunea, știința și porunca Lui.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului