Înapoi
Acasă
Biblia

Mijlocitorul


Tată și Creator veșnic, sunt distrus, natura mea e întinată, puterile sufletului meu sunt slăbite; sunt un netrebnic, mizerabil, neputincios, însă nădejdea mea e la Tine.
Dacă voi fi mântuit vreodată, va fi prin bunătatea nemeritată și uimitoare, nu doar prin simpla îndurare ci prin îndurare din belșug, nu prin har ci prin bogățiile nemăsurate ale harului. Așa mi-ai descoperit, mi-ai promis, mi-ai arătat în gânduri de pace, nu de păcat.
Tu ai conceput mijlocul să mă salvezi din pierzania păcatului, să mă readuci la fericire, onoare, siguranță.
Te binecuvântez pentru legământul veșnic, pentru că ai trimis un Mijlocitor.
Sunt fericit că El nu a dat greș, nu S-a descurajat, ci a împlinit lucrarea pe care I-ai dat-o să o facă, iar pe cruce a spus: "S-a sfârșit."
Sunt fericit la gândul că dreptatea Ta este satisfăcută, adevărul Tău este întemeiat, legea Ta este mărită, iar pentru nădejdea mea există o temelie.
Privesc la câștigul prezent și personal pe care îl am în Hristos și spun: Da, El a purtat durerile mele, mi-a luat întristările, mi-a câștigat pacea, mi-a vindecat sufletul.
Îndreptățit prin sângele Lui, sunt mântuit prin viața Lui, lăudându-mă cu crucea Lui mă plec înaintea toiagului de domnie, având Duhul Său eu am gândirea Lui.
Doamne, fă ca religia mea să nu fie ocazională și parțială, ci universală, influentă, eficace, iar eu să continui întotdeauna în cuvintele Tale și în lucrările Tale, ca să-mi pot găsi sfârșitul în pace.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului