Înapoi
Acasă
Biblia

Dumnezeu și eu


Doamne Dumnezeule Atotputernic, înțelepciunea Ta este de nepătruns și infinită, brațul Tău nu poate fi oprit, puterea Ta se întinde prin spațiul fără sfârșit, toate lucrurile depind de grija Ta, cu Tine timpul este prezent acum.
Sfântă e înțelepciunea Ta, puterea Ta, îndurarea Ta, căile și lucrările Tale.
Cum pot sta înaintea Ta cu fărădelegile mele mari și nenumărate?
Am iubit adesea întunericul, m-am închinat la idoli deșerți, am părăsit îndurările Tale, L-am călcat în picioare pe Fiul Tău iubit, am batjocorit providența Ta, Te-am lingușit cu buzele mele, nu am ținut legământul Tău.
Doar îndurarea Ta mă împiedică să fiu mistuit de foc.
Condu-mă la pocăință, salvează-mă de la disperare; fă-mă să vin la Tine renunțând la mine, condamnându-mă și urându-mă, însă nădăjduind în harul care curge chiar și pentru cel mai mare dintre păcătoși.
Fă-mă să văd la cruce răutatea păcatului, să îl urăsc, să privesc la Cel pe care L-am străpuns, pe Cel înjunghiat pentru mine și de mine.
Nu mă lăsa să disprețuiesc vreodată moartea Lui, îndoindu-mă de eficacitatea ei pentru mântuirea mea.
Orice cruce trebuie să port, ajută-mă să înțeleg că El a purtat una și mai grea.
Învață-mă în sănătate să mă gândesc la boală, în cele mai strălucitoare ore să fiu pregătit pentru întuneric; în viață pregătește-mă pentru moarte.
Astfel, sufletul meu se poate odihni în Tine, Tu, cel nemuritor și sublim, descoperit în Persoana și lucrarea Fiului Tău, Prietenul păcătoșilor.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului