Înapoi
Acasă
Biblia

Duhul unui învățător


O, Dumnezeule Duh Sfânt, ce nu știu, învață-mă. Ține-mă ca pe un ucenic smerit în școala lui Hristos, ca să învăț zilnic ce sunt în mine însumi, o făptură păcătoasă căzută, care merită pe drept nimicirea veșnică; O, nu mă lăsa să pierd din vedere nevoia mea de un Mântuitor, sau să uit că despărțit de Tine nu sunt nimic și nu pot face nimic.
Deschide-mi înțelegerea să pot cunoaște Sfintele Scripturi; descoperă sufletului meu îndemnurile și lucrările binecuvântatei Trinități; infiltrează în mintea mea cunoștința mântuitoare despre Isus; fă-mi cunoscute promisiunile legământului și împlinirea lor desăvârșită în El, pentru ca, bazat pe lucrarea Lui terminată, să pot descoperi dragostea Tatălui în Fiul Său, Tatăl Lui, Tatăl meu, și să pot fi adus sub influența Ta ca să am părtășie cu cei Trei în Unul.
O, condu-mă în tot adevărul, Duh al înțelepciunii și descoperirii, ca să pot cunoaște lucrurile ce-mi pot aduce pacea, iar prin Tine să pot fi înnoit.
Arată-mi concret în inima mea dragostea Tatălui, așa cum ai descoperit-o în Scripturi; folosește în sufletul meu sângele lui Hristos, în mod eficace, continuu, și ajută-mă să cred, cu conștiința mângâiată, că acesta mă curăță de orice păcat; condu-mă din credință în credință, ca să pot avea oricând libertatea să vin înaintea unui Tată împăcat, și să-mi pot păstra pacea cu El în fața îndoielilor, temerilor, stricăciunii, ispitelor.
Tu dorești să mă înveți cum să mă apropii de Hristos cu o inimă curată, să fiu convins constant de dragostea Lui, în siguranța deplină dată de credință.
Nu mă lăsa niciodată să mă clatin de pe această cale.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului