Înapoi
Acasă
Biblia

Duhul lui Isus


Doamne Isuse Hristoase, umple-mă cu Duhul Tău ca să fiu plin de prezența Lui.
Sunt orb - trimite-L ca să mă facă să văd; e întuneric - El să spună: "Să fie lumină!"
El să-mi dea credința ca să-mi văd numele gravat în mâna Ta, sufletul și trupul meu răscumpărat prin sângele Tău, păcătoșenia mea acoperită de viața ascultării curate.
Umple-mă din nou cu harul Lui descoperitor, să pot înțelege cât de indestructibilă e legătura mea cu Tine; să pot cunoaște că Tu m-ai căsătorit cu Tine pentru veșnicie, în neprihănire, dragoste, îndurare, credincioșie; că eu sunt una cu Tine, așa cum ramura e una cu trunchiul, cum o clădire e una cu temelia ei.
Mângâierile Lui să-mi dea bucurie în întristările mele, tăria Lui să mă susțină în încercări, binecuvântările Lui să mă învioreze când sunt obosit, prezența Lui să facă din mine un pom roditor al sfințeniei, puterea Lui să pună în mine pacea și bucuria, imboldurile Lui să mă determine să mă rog neîncetat, însuflețirea Lui să aprindă în mine un devotament nemuritor.
Trimite-L să-mi cerceteze inima, să-mi arate mai mult din stricăciunea și neajutorarea mea, ca să pot alerga la Tine, să mă agăț de Tine, să mă odihnesc în Tine, începutul și sfârșitul mântuirii mele.
Nu mă lăsa să-l întristez vreodată prin indiferența și rătăcirea mea, să-L îndurerez prin răceala cu care Îl întâmpin, să-I rezist prin răzvrătirea mea încăpățânată.
Răspunde la rugăciunile mele, O Doamne, din pricina Numelui Tău măreț.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului