Înapoi
Acasă
Biblia

Spiritus Sanctus


O, Duhule Sfânt, așa cum soarele e plin de lumină, oceanul e plin de apă, cerul e plin de slavă, la fel fă ca inima mea să fie plină de Tine.
În zadar sunt toate rezultatele dragostei și răscumpărării realizate de Isus dacă nu lucrezi Tu înăuntrul meu, regenerându-mă prin puterea Ta, dându-mi ochi care să-L vadă pe Isus, arătându-mi realitățile lumii nevăzute.
Dăruiește-Te mie fără măsură, ca o fântână nesecată, ca o comoară inepuizabilă.
Îmi deplâng răceala, sărăcia, goliciunea, privirea întinată, slujirea lipsită de vlagă, rugăciunile seci, laudele lipsite de conținut.
Nu mă lăsa să Te întristez sau să mă împotrivesc Ție.
Vino ca putere, îndepărtează orice poftă încăpățânată, ca să domnești ca Suveran și să mă păstrezi al Tău; Vino ca învățător, ca să mă conduci în tot adevărul, să mă umpli cu înțelegere; Vino ca dragoste, ca să-L pot adora pe Tatăl, să-L iubesc cu toată puterea mea; Vino ca bucurie, ca să locuiești în mine, să te miști în mine, să mă însuflețești; Vino ca lumină, ca să luminezi Scriptura, să mă modelezi după legile ei; Vino ca Cel ce sfințește, pentru ca trupul, sufletul și duhul să fie în totalitate ale Tale; Vino ca ajutor, cu tăria Ta să binecuvântezi și să păstrezi, să îmi călăuzești fiecare pas; Vino cu frumusețea Ta, ca să aduci ordine unde e confuzie, să pui iubirea în locul haosului.
Mărește pentru mine slava Ta atunci când ești mărit în mine, și fă-mă să răspândesc mireasma Ta.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului