Înapoi
Acasă
Biblia

Pocăință continuă


O, Dumnezeul harului, Tu ai trecut păcatul meu în contul Înlocuitorului meu, iar neprihănirea Lui ai atribuit-o sufletului meu, îmbrăcându-mă cu haina mirelui, împodobindu-mă cu nestematele sfințeniei.
Însă în umblarea mea creștină eu sunt tot în zdrențe; cele mai bune rugăciuni ale mele sunt întinate de păcat; lacrimile mele de pocăință sunt lipsite de puritate; prin mărturisirea greșelilor mele nu fac decât să-mi agravez păcatele; chiar atunci când primesc Duhul Tău, o fac cu egoism. Am nevoie să mă pocăiesc de pocăința mea; am nevoie ca lacrimile să-mi fie spălate; nu am o mantie cu care să-mi acopăr păcatele, nu am un război de țesut pe care să-mi țes propria neprihănire; stau întotdeauna îmbrăcat în zdrențe murdare, iar prin har primesc întotdeauna un schimb de haine, pentru că Tu îndreptățești întotdeauna pe cel nelegiuit.
Întotdeauna plec în lume și mă întorc acasă ca un fiu risipitor, spunând: "Tată, iartă-mă", iar Tu îmi aduci întotdeauna cea mai bună haină.
Lasă-mă să o îmbrac în fiecare dimineață, în fiecare seară să mă întorc în ea, să fac lucrarea fiecărei zile în ea, să mă căsătoresc în ea, să fiu rănit de moarte în ea, să stau în ea înaintea marelui tron alb, să intru cu ea în cer strălucind ca soarele.
Fă-mă să nu pierd niciodată din vedere păcătoșenia cumplită a păcatului, neprihănirea nemăsurată a mântuirii, gloria nesfârșită a lui Hristos, frumusețea desăvârșită a sfințeniei și minunea fără egal a harului.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului