Înapoi
Acasă
Biblia

Adevăratul creștinism


Doamne al Cerului,
Bunătatea Ta e de nedescris și de necuprins. În lucrările creației Tu ești atotputernic, în hotărârile providenței ești atotînțelept, în Evanghelia harului ești plin de dragoste, iar în Fiul Tău Tu ne-ai asigurat eliberarea de efectele păcatului, îndreptățirea persoanelor noastre, sfințirea naturilor noastre, perseverența sufletelor noastre pe calea vieții.
Deși suntem expuși terorii legii Tale, avem un refugiu din calea furtunii; deși trebuie să strigăm "Necurat", avem o fântână pentru spălarea de păcat; deși suntem făpturi deșarte, avem o plinătate accesibilă tuturor, care nu se poate micșora.
Ajută-ne să știm întotdeauna că umblarea cu Isus face ca celelalte preocupări să fie doar umbre și visuri. Nu lăsa ca atenția să ne fie abătută de la lucrurile veșnice; Mântuiește-ne de înșelăciunea celor care nu vor să se adâncească în religie, care sunt preocupați dar nu convertiți, care au o altă inimă dar nu una nouă, care au lumină, zel, încredere, dar nu-L au pe Hristos.
Ajută-ne să ne judecăm creștinismul nu doar după dependența de Isus, ci și după dragostea noastră pentru El, după asemănarea cu El, după cunoașterea Lui.
Dă-ne o religie care e în același timp reală și progresivă, care rămâne pe cale și crește mai puternică, care trăiește și lucrează în Duhul Sfânt, care învață din fiecare corecție, care nu e întinată de nici o toleranță față de firea pământească.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului