Înapoi
Acasă
Biblia

Adâncimile


Doamne Isuse, dă-mi o mai adâncă pocăință, o groază de păcat, o spaimă de apropierea lui. Ajută-mă să fug în curăție de el și să hotărăsc cu gelozie că inima mea va fi doar a Ta.
Dă-mi o încredere mai adâncă, ca să mă pot pierde pentru a mă găsi în Tine, temelia odihnei mele, izvorul ființei mele. Dă-mi o mai adâncă cunoaștere a Ta ca Mântuitor, Stăpân, Domn și Rege. Dă-mi o mai adâncă putere în rugăciunea personală, mai multă dulceață în Cuvântul Tău, o înțelegere mai statornică a adevărului Său. Dă-mi o sfințenie mai adâncă în vorbă, în gând și faptă, și nu mă lăsa să caut virtutea morală despărțit de Tine.
Intră mai adânc cu plugul în mine, Doamne mare, Stăpâne ceresc, pentru ca ființa mea să fie un câmp cultivat, rădăcinile harului să se întindă peste tot, până când doar Tu să fii văzut în mine, frumusețea Ta să fie ca secerișul auriu din timpul verii, iar roadele Tale să fie ca belșugul toamnei.
Nu am alt stăpân în afară de Tine, altă Lege în afara voii Tale, altă plăcere decât pe Tine, altă bogăție în afara celei date de Tine, alt bun decât binecuvântările Tale, altă pace în afara celei revărsate de Tine. Nu sunt nimic altceva decât ce Tu faci din mine. Nu am nimic în afară de ce primesc de la Tine. Nu pot fi nimic altceva decât ce sunt prin harul Tău. Sapă adânc în mine, Domnul meu drag, iar apoi umple-mă din belșug cu apa vie.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului