Înapoi
Acasă
Biblia

Devoțiune


Dumnezeul năzuințelor mele, este plăcerea mea cea mai mare, cea mai nobilă, să Te cunosc pe Tine și sufletul meu rațional și nemuritor; este dulce și plăcut să privesc în ființa mea atunci când toate puterile și pasiunile mele sunt unite și angajate în căutarea Ta, când sufletul meu tânjește cu pasiune să fie în acord cu Tine și să-și găsească plăcerea desăvârșită în Tine; nu există ore care să fie umplute cu atâta plăcere câtă găsesc în cele petrecute în comuniune cu Tine și cu inima mea.
O, cât de dorit, cât de folositor pentru viața creștină este un duh de veghere sfântă și de gelozie evlavioasă, atunci când sufletul meu nu se teme de nimic altceva decât să Te mâhnească și să Te întristeze pe Tine, Tatăl și prietenul meu! Pe Tine Te iubesc și doresc să-Ți fiu plăcut, nu doresc să-mi găsesc fericirea în mine însumi. Știind că aceasta este dispoziția evlavioasă, vrednică de cea mai înaltă râvnă, căutarea cea mai atentă a făpturilor inteligente și a sfinților creștini, fie ca bucuria mea să izvorască din slăvirea și plăcerea Ta. Tânjesc să-mi umplu tot timpul cu Tine, fie că sunt acasă sau în altă parte; să-Mi pun toate îngrijorările în mâinile Tale; să fiu în întregime la dispoziția Ta, fără vreo dorință sau vreun interes propriu. Ajută-mă să trăiesc pe veci pentru Tine, să fac din Tine unicul și supremul meu țel, ca să nu îmi mai iubesc vreodată eul meu păcătos.

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului