Înapoi
Acasă
Biblia

Laudă de seară


Dătătorul tuturor lucrurilor, încă o zi s-a sfârșit și îmi reiau locul sub crucea marelui meu Răscumpărător, unde izvoarele vindecării curg încontinuu, unde balsamul este turnat peste fiecare rană, unde sunt înnoit prin spălarea în sângele curățitor, încredințat că Tu nu vezi în mine nici o pată a păcatului. Și totuși, încă puțin și voi pleca spre casa Ta, iar nimeni nu mă va mai vedea; ajută-mă să îmi păstrez mintea sănătoasă, să îmi iuțesc pașii, să mă grăbesc ca și cum fiecare clipă ar fi ultima, pentru ca viața mea să fie o bucurie iar moartea mea să fie o cinste.
Îți mulțumesc pentru binecuvântările trecătoare ale acestei lumi - pentru aerul răcoritor, pentru lumina soarelui, pentru hrana care îmi înnoiește puterile, pentru hainele cu care mă îmbrac, pentru casa care mă adăpostește, pentru somnul care îmi dă odihnă, pentru cerul înstelat din timpul nopții, pentru adierea verii, pentru dulceața florilor, pentru muzica apelor curgătoare, pentru dragostea familiei, neamurilor, prietenilor. Făpturile vii, lucrurile neînsuflețite, toate slujesc pentru binele meu. Paharul meu este plin de dă peste el. Nu mă lăsa să fiu insensibil la aceste binefaceri zilnice. Mâna Ta împarte binecuvântări: puterea Ta îndepărtează răul. Îmi aduc jertfa de mulțumire pentru binecuvântările spirituale, pentru căldura deplină a credinței, pentru prezența îmbucurătoare a Duhului Tău, pentru tăria voii Tale care mă înfrânează, pentru scutul Tău împotriva armelor iadului. Binecuvântat să fie Domnul meu Atotstăpânitor!

Tradus de Florin Vidu


Cuprins | Umblarea Creștinului