Înapoi
Acasă
Biblia

Să-l cunoaștem mai bine pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu
O analiză nepenticostală a lucrării Duhului Sfânt

partea a I-a


SCOPURILE STUDIULUI :

- nu despre Botezul cu Duhul Sfânt vreau să vorbesc, sau despre darurile Duhului (poate într-un alt studiu!), ci despre nevoia noastră de a-l cunoaște mai bine și de a fi umpluți de El!!
- VREAU SĂ NE FORMĂM O PNEUMATOLOGIE CORECTĂ! (MAI ALES, BIBLICĂ) - să devenim o biserică, nu penticostală, ci, prin care Duhul să se miște liber și în care să locuiască nestingherit!
- D.S. a fost supus abuzurilor și răstălmăcirilor cum n-a fost nici o altă persoană a Dumnezeirii
- charisma vs. carismania"!!??
- Asupra niciunei persoane a Dumnezeirii nu s-au certat teologii ortodocși așa cum au făcut-o asupra celei de-a Treia Persoane a Dumnezeirii: Duhul Sfânt! Nu asupra identității sau personalității, căci asemenea "ceartă" este nebiblică, ci asupra lucrării Lui.
- un subiect foarte vast! Nu se poate epuiza într-un studiu!
- să cunoaștem (mai bine) și cea de-a treia Persoană a Dumnezeirii și ca rezultat spiritualitatea noastră să crească!
- un studiu în paralel cu studiul Faptelor Apostolilor, carte ce mai poate fi numită "Faptele Duhului Sfânt"!

Vreți un test infailibil al spiritualității noastre?
1 Cor.13 - BAROMETRUL BIBLIC AL SPIRITUALITĂȚII NOASTRE : înlocuiți cuvântul "dragostea" cu numele voastre și întrebați-vă dacă AVEȚI atributele pe care le are dragostea agape. Dacă nu le avem, atunci nevoia de a avea mai mult Duh Sfânt și de a-l cunoaște mai bine este de la sine înțeleasă.

Nu proorocia, nici vorbirea în limbi, nu reprezintă NUMITORUL COMUN al prezenței Duhului Sfânt, ci dragostea! Iar dragostea acesta a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat (Rom.5:5).

Este Teo, îndelung răbdător?
Este Teo, plin de bunătate?
Este Teo, invidios? Pizmaș?
Teo, nu se laudă?
Nu se umflă de mândrie?
Nu se poartă necuviincios?
Nu se mânie?
Nu caută folosul său?
Nu se gândește la rău?
Nu se bucură de nelegiuire?
Se bucură de adevăr?
Acopere totul?
Crede totul?
Nădăjduiește totul?
Sufere totul?

Puteți face un punctaj după care să aflați cât de spirituali sunteți. Dar putem deja să observăm că dacă nu le avem pe fiecare dintre aceste calități ale dragostei divine, nu ne putem numi cu adevărat, spirituali. Este un indiciu clar că trebuie neapărat să creștem spiritual!

"Noi putem să predicăm și să ne rugăm, iar oamenii să asculte mișcați, dar nu există nici o înclinare a inimilor înspre Hristos până ce Duhul lui Dumnezeu nu suflă asupra lor" (John Flavel)

"Cineva poate face lucruri mari, cum ar fi să se roage, să asculte, să citească și să vorbească mult. Cu toate acestea se pune întrebarea "Are respectivul Duhul, sau nu?" Cea mai mare diferență pe care pot s-o văd în cartea lui Dumnezeu, dintre sfinți și păcătoși, este că unii au Duhul iar ceilalți, nu" (Walter Cradock)

1. PERSONALITATEA DUHULUI SFÂNT
2. LEGĂTURA DINTRE DUHUL SFÂNT ȘI BIBLIE
3. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN BISERICĂ
4. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN CREȘTIN

DUHUL SFÂNT ESTE O PERSOANĂ - foarte, foarte important!!!
Biblia descrie atribute ale Duhului Sfânt pe care doar o persoană cu individualitate și personalitate, poate să le aibă:
- poate vorbi - se poate ruga - poate geme (Rom.8:26)- poate mărturisi (despre Isus - Ioan 15:26) - poate învăța - poate fi întristat - poate fi mințit - hulit - etc.

EXEMPLE: DUHUL SFÂNT ESTE DUMNEZEU (o persoană a Dumnezeirii): Fapte 5:1-9
Fapte 13:2 (vorbește)
Fapte 28:25 (vorbește)
1 Tim.4:1-4 (vorbește)

Duhul Sfânt este o persoană, nu doar o putere a lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de o relație personală cu El pentru a putea să fim mântuiți în Hristos, să cunoaștem dragostea și puterea lui Dumnezeu, să fim perfecționați și călăuziți de El. Duhul Sfânt este esențial vieții creștine. De fapt fără El nu poate fi vorba de vreo spiritualitate. În timp ce a fi religios este posibil și prin puterea firească a omului, a fi creștin și a fi mântuit, nu este posibil decât prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu!
El ne împuternicește pentru slujire și mărturie. Doar prin El închinarea noastră este plăcută lui Dumnezeu și intrarea noastră în prezența lui Dumnezeu posibilă.

IGNORANȚA FAȚĂ DE DUHUL SFÂNT ESTE NEPERMISĂ!
AȚI AUZIT VOI DE DUHUL SFÂNT?
Poate ignoranța noastră față de D.S. este ca cea a copilului (sau a lui Nicodim) care l-a întrebat pe tatăl lui, "cum pot să cred în Duhul Sfânt dacă nu l-am văzut niciodată?". Atunci tatăl lui l-a dus la o centrală electrică și i-a arătat generatorul spunându-I : "Iată de unde vine energia care ne încălzește și ne luminează casa noastră! Noi nu o putem vedea, dar ea este produsă de această mașinărie și rezultatele ei le vedem acasă la noi". "Acum, cred în electricitate, tată!" i-a spus copilul. "Bineînțeles că crezi în ea, dar nu crezi fiindcă o vezi ci pentru că vezi ce poate face pentru noi!!" La fel și noi putem crede în Duhul Sfânt nu doar fiindcă am auzit de El ci pentru că vedem ce poate face în viețile oamenilor care-l cunosc pe Isus. (vezi, Ioan 3:1-9)

La începutul bisericii din Efes, s-au aflat acolo 12 UCENICI AI LUI IOAN BOTEZĂTORUL care n-auziseră de Duhul Sfânt și care nu fuseseră botezați în Numele Domnului Isus:
Fapte 19:1-7!!

DUHUL SFÂNT ESTE ACTIV ÎN MÂNTUIREA OAMENILOR
Dacă cap.2 din Fapte - "Cinzecimea" Iudeilor, atunci, cap.10 din Fapte - "Cinzecimea Neamurilor" - convertirea lui Corneliu

Iată 3 convertiri reprezentative pentru lucrarea Duhului Sfânt. În toate cazurile Duhul Sfânt conduce acțiunea, operațiune de salvare ...

DUHUL SFÂNT (Duhul Sfânt ia lucrurile lui Hristos)

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU (Credința vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu)

OMUL LUI DUMNEZEU (Instrumentul lui Dumnezeu)

A etiopianului - Duhul Sfânt l-a condus pe Filip la el Pasajul folosit: Isaia 53

A lui Saul - Duhul Sfânt l-a condus pe drumul spre Damasc. Isus l-a abordat direct Mesia despre care a vorbit întreg VT l-a evanghelizat Ștefan, iar mai târziu Anania

Corneliu - Duhul Sfânt a supravegheat fiecare detaliu al convertirii lui; l-a pregătit pe Corneliu cât și pe Petru.
Petru l-a predicat pe Hristos.

DUHUL SFÂNT ȘI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

RELAȚIA (LEGĂTURA) DINTRE DUHUL SFÂNT ȘI BIBLIE
Unul din rolurile pe care Duhul Sfânt le îndeplinește este de inspirare și iluminare a Scripturilor: Ioan 14:26; 15:26; 16:13 vv; Efes.1:17; Evrei 3:7; 1Petru 1:11; 2Petru 1:21v; 1Ioan 2:20, 27.

Legătura dintre Duh și Cuvânt reprezintă una din cheile înțelegerii rolului Său în Biserică.

În călăuzirea, inspirarea, sfințirea și zidirea poporului lui Dumnezeu, instrumentul Său principal este Scriptura - 2 Tim.3:16-...

De aceea, orice afirmare a prezenței, a acțiunii și a binecuvântării Duhului Sfânt, care ocolește, ignoră, minimalizează sau contrazice Cuvântul ("ce este scris"), este străină Duhului lui Dumnezeu care l-a condus pe Isus și i-a mânat pe apostoli. Asemenea afirmații sunt dezonorante Duhului Sfânt.

Calvary Chapel - "Respingem exagerarea darurilor Duhului, a semnelor și minunilor, în detrimentul Cuvântului"

DUHUL SFÂNT A INSPIRAT SCRIPTURA:
2 Tim.3:16

"Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire..."

2 Petru 1:20, 21
"Fiindcă mai întâi de toate să știți că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt"

"Dumnezeu poate să-ți interpreteze propriul Lui Cuvânt. Într-adevăr, nimeni nu poate să-i pătrundă înțelesul până ce nu-i cere Duhului să-i descuie ușa...Celui ce nu are cheia potrivită îi este la fel de greu să intre ca și celui ce nu are nici o cheie, într-un fel acestuia fiindu-i chiar mai greu, fiindcă cel fără vreo cheie poate strigă la cel dinăuntru să-i deschidă, în timp ce primul încrezându-se în cheia lui, se chinuie în zadar afară la ușă" (William Gurnall)

"Omul firesc (nenăscut din nou) poate avea excelente noțiuni de teologie, dar are nevoie să fie învățat de Dumnezeu pentru a putea cunoaște spiritual taina Evangheliei. Cineva poate știi care sunt cifrele de pe cadranul unui ceas fără însă să-și dea seama cum trece ziua dacă nu vede strălucirea soarelui. Tot așa și noi putem citi multe adevăruri ale Bibliei dar nu le putem cunoaște puterea mântuitoare până ce Dumnezeu nu ne luminează sufletul cu Duhul Său Sfânt...Acesta nu doar ne informează mintea ci și înduplecă voința noastră" (Thomas Watson)

DUHUL SFÂNT LUCREAZĂ PRIN SCRIPTURĂ ( de aceea trebuie citită!)
Vorbește (a vorbit ) prin profeții Vechiului Testament : Fapte 28:25
Prin Psalmi : Fapte 1:16, 17
Prin toată Scriptura : 2 Tim.3:16, 17
Scriptura este Sabia Lui : Efes.6:17

Bizuirea doar pe Duhul Sfânt nu poate însă înlocui studiul Bibliei:

"Rolul Duhul Sfânt nu este de a-ți spune sensul Scripturii și de a-ți da cunoașterea lui Dumnezeu, fără studiul tău personal al Cuvântului Său, ci mai exact de a binecuvânta acel studiu și de a-ți oferi cunoaștere în urma lui... A respinge studiul în temeiul bizuirii doar pe Duhul, înseamnă de respinge de fapt Scriptura" (Richard Baxter)

Chuck Smith - "Duhul nu-ți poate aminti nimic, dacă în mintea ta nu este nimic"!!

Această afirmație este adevărată fiindcă, Duhul ia lucrurile lui Hristos și ni le revelează. Vezi:
Ioan 14:17; 14:26; 15:26; 16:13

DUHUL SFÂNT INTERPRETEAZĂ SCRIPTURA - DEȚINE ROLUL DE PRINCIPAL ÎNVĂȚĂTOR AL SCRIPTURILOR
Ioan 14 - 16
Iluminează mintea : 1 Cor.2:12, 13; Efes.1:16,17
Revelează lucrurile lui Dumnezeu : Isaia 40:13,14; 1 Cor.2:10,13

ETERNUL ÎNSOȚITOR
În Evanghelia după Ioan (14:16) Isus a spus că Duhul Sfânt acesta "alt Mângâietor", va rămâne cu noi în veac, întotdeauna. Veacul nu s-a încheiat încă, ca prin urmare El trebuie să fie acum aici cu noi. Puterea Lui nu a încetat și nu a slăbit. Sursa uleiului se găsește încă în Biserică, deși ea doar rareori își umple vasele ei. Acum nu mai este nevoie ca noi să ne rugăm Tatălui să ne dea Paracletele, în sensul în care a făcut-o Isus, pentru că El a fost dat la Cincizecime. Acelei rugăciuni s-a răspuns. Ceea ce este însă nevoie este ca noi să ne deschidem inimile pentru ca El să ne umple cu prezența Lui. Nu prin emoții, entuziasm, nu prin stăruințe îndelungi, sau prin apeluri isterice, este astăzi turnat Duhul Sfânt în inimile oamenilor și se revarsă din ele. Lucrarea Duhului Sfânt în noi și prin noi este condiționată doar de credința și ascultarea noastră de Dumnezeu.
        Domnul nu ne-a promis doar prezența Lui alături de noi în acest veac (Mat.28). El ne-a făgăduit-o și pe cea a Duhului Sfânt. Deși El poate fi întristat, stins și respins, El nu-și va retrage binecuvântata lucrare din Biserică, până ce Mirele va fi aici pentru Mireasa Lui. De aceea, să profităm de prezența Lui blândă, de însoțirea Lui grațioasă în toate lucrările noastre. Să-i cerem să ne arate întreaga dimensiune a lucrării Sale în noi și în Biserică. Să nu ne rugăm Lui ca și cum într-o mai mică sau mai mare măsură El ne-a părăsit biserica. Dar să ne asigurăm că despre noi nu se va spune ca despre urmașii Lui Avraam, că întotdeauna ne împotrivim Duhului Sfânt. Prezența Lui ne este promisă astăzi la fel cum a fost bisericii din Ierusalim iar flacăra Lui se va arăta lumii, așezată deasupra oricărui cap plecat umil în rugăciune!

"Dacă Dumnezeu și-ar retrage Duhul Sfânt din lume, cam 95% din activitățile noastre ar continua iar noi ne-am lăuda cu ele" (rev.Carl Bates, D.D.)

"Organizațiile fără Duhul Sfânt sunt asemenea morilor fără vânt" a spus Spurgeon. "Chiar și o biserică care este complet ortodoxă în crezurile ei este inutilă ca un nor fără ploaie, dacă nu este unsă cu putere de sus"

"Când ne bizuim pe organizare, avem parte de ceea ce organizarea poate face. Când ne bizuim pe educație, avem parte de ceea ce educația poate face. Când ne bizuim pe oratorie, avem parte de ceea ce oratoria poate face. Dar atunci când ne bizuim pe Duhul Sfânt, avem parte de ceea ce Dumnezeu poate face". (rev.A.C.Dixon) - și asta e mult mai preferabil!

"Dumnezeu nu se află în primul rând în căutarea unor metode mai bune, ci a unor oameni mai buni, a unor oameni umpluți de Duhul Sfânt - Biblia ne spune că, "A venit un om (nu o metodă!!) de la Dumnezeu: numele lui era Ioan" (Ioan 1:6) W.B.K.


partea a II-a | Doctrine